Mariusz Chromik

+48 666 602 812

Wyłączenia ubezpieczeń na życie przy umowach kredytów hipotecznych
– lepiej na nie uważaj!

Wyłączenia ubezpieczeń
na życie przy umowach kredytów hipotecznych
– lepiej na nie uważaj!

Kategoria: Ubezpieczenia

3 min. czytania

Autor: Mariusz Chromik
Kategoria: Ubezpieczenia / 3 min. czytania

Celem ubezpieczeń na życie jest zabezpieczenie przed finansowymi trudnościami wynikającymi z niespodziewanych zdarzeń. Umowy, które są zawierane w trakcie zaciągania kredytu hipotecznego, stanowią szczególną pomoc dla tych, którzy pragną mieć pewność, że ich najbliżsi nie będą musieli spłacać długu w przypadku niespodziewanych sytuacji.

Celem ubezpieczeń na życie jest zabezpieczenie przed finansowymi trudnościami wynikającymi z niespodziewanych zdarzeń. Umowy, które są zawierane w trakcie zaciągania kredytu hipotecznego, stanowią szczególną pomoc dla tych, którzy pragną mieć pewność, że ich najbliżsi nie będą musieli spłacać długu w przypadku niespodziewanych sytuacji.

Ankieta medyczna podstawą wypłaty

Ankieta medyczna podstawą wypłaty

Kluczowym elementem ochrony jest pewność wypłaty świadczeń. Ankieta medyczna odgrywa istotną rolę przy tworzeniu ubezpieczeń, ponieważ składka zależy m.in. od wieku, stanu zdrowia czy stylu życia.

Najskuteczniejszym sposobem na zapewnienie wypłaty świadczeń jest dostarczenie precyzyjnych informacji w każdym kwestionariuszu medycznym i poddanie się badaniom, jeżeli są wymagane przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Procesy te są wykorzystywane do oceny ryzyka oraz podjęcia decyzji o wystawieniu polisy.

Kluczowym elementem ochrony jest pewność wypłaty świadczeń. Ankieta medyczna odgrywa istotną rolę przy tworzeniu ubezpieczeń, ponieważ składka zależy m.in. od wieku, stanu zdrowia czy stylu życia.

Najskuteczniejszym sposobem na zapewnienie wypłaty świadczeń jest dostarczenie precyzyjnych informacji w każdym kwestionariuszu medycznym i poddanie się badaniom, jeżeli są wymagane przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Procesy te są wykorzystywane do oceny ryzyka oraz podjęcia decyzji o wystawieniu polisy.

Pułapki ubezpieczeń zawieranych w banku

Pułapki ubezpieczeń zawieranych w banku

Niestety umowy ubezpieczenia na życie przy kredytach hipotecznych kryją wiele pułapek i istotnie odbiegają od standardowych ubezpieczeń dostępnych na rynku. Brak przeprowadzenia ankiety medycznej stanowi jedną z głównych przyczyn braku wypłat świadczeń.

Gdy kredytodawca lub towarzystwo ubezpieczeniowe pomijają kwestionariusz medyczny i ewentualne badania przed podpisaniem umowy, to nie są w stanie odpowiednio ocenić ryzyka związanego z ubezpieczonym. Taka sytuacja prowadzi do braku gwarancji pełnej ochrony, a przez to wypłaty świadczeń. Towarzystwa powołują się wtedy na klauzule w umowach, które chronią je w przypadku incydentów związanych z wcześniej istniejącymi warunkami lub zdarzeniami poza ich kontrolą.

Niestety umowy ubezpieczenia na życie przy kredytach hipotecznych kryją wiele pułapek i istotnie odbiegają od standardowych ubezpieczeń dostępnych na rynku. Brak przeprowadzenia ankiety medycznej stanowi jedną z głównych przyczyn braku wypłat świadczeń.

Gdy kredytodawca lub towarzystwo ubezpieczeniowe pomijają kwestionariusz medyczny i ewentualne badania przed podpisaniem umowy, to nie są w stanie odpowiednio ocenić ryzyka związanego z ubezpieczonym. Taka sytuacja prowadzi do braku gwarancji pełnej ochrony, a przez to wypłaty świadczeń. Towarzystwa powołują się wtedy na klauzule w umowach, które chronią je w przypadku incydentów związanych z wcześniej istniejącymi warunkami lub zdarzeniami poza ich kontrolą.

Najczęstsze wyłączenia

Najczęstsze wyłączenia

Umowy ubezpieczeń to dość skomplikowane dokumenty, lecz zrozumienie ich postanowień jest kluczowe, aby zapewnić kompleksową ochronę. Niestety, w polisach ubezpieczeniowych do kredytów hipotecznych, firmy ubezpieczeniowe często wprowadzają klauzule ograniczające zakres udzielanej ochrony. Poniżej trzy przykłady tych wyłączeń:

  • jeżeli zgon nastąpi w wyniku chorób, które zostały zdiagnozowane lub których objawy występowały przed dniem zawarcia umowy,
  • gdy ubezpieczony był w stanie po spożyciu alkoholu, w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających,
  • gdy śmierć nastąpi w wyniku udziału w aktywnościach sportowych lub rekreacyjnych o ryzykownym charakterze;

Umowy ubezpieczeń to dość skomplikowane dokumenty, lecz zrozumienie ich postanowień jest kluczowe, aby zapewnić kompleksową ochronę. Niestety, w polisach ubezpieczeniowych do kredytów hipotecznych, firmy ubezpieczeniowe często wprowadzają klauzule ograniczające zakres udzielanej ochrony. Poniżej trzy przykłady tych wyłączeń:

  • jeżeli zgon nastąpi w wyniku chorób, które zostały zdiagnozowane lub których objawy występowały przed dniem zawarcia umowy,
  • gdy ubezpieczony był w stanie po spożyciu alkoholu, w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających,
  • gdy śmierć nastąpi w wyniku udziału w aktywnościach sportowych lub rekreacyjnych o ryzykownym charakterze;

Ochrona tylko na 3 lata

Ochrona tylko na 3 lata

Kolejnym problemem jest krótki okres obowiązywania ochrony. Zwyczajowo ubezpieczenia podpisane w banku są zawierane na trzy lata z możliwością odnawiania. Dlaczego tak krótko? Ponieważ chodzi o minimalizację ryzyka przedawnienia roszczeń.

Zgodnie z prawem, w przypadku ukrycia istotnych informacji dotyczących zdrowia klienta, na przykład przebycia przez niego choroby, która następnie wpłynie bezpośrednio na zdarzenie objęte ubezpieczeniem, towarzystwo ma prawo odmówić wypłaty. Zapis ten jest wiążący przez trzy lata, a później wygasa. Jeżeli więc klient zatai problemy zdrowotne i miną trzy lata, wtedy towarzystwa nie mogą uchylić się od wypłaty świadczeń.

Kolejnym problemem jest krótki okres obowiązywania ochrony. Zwyczajowo ubezpieczenia podpisane w banku są zawierane na trzy lata z możliwością odnawiania. Dlaczego tak krótko? Ponieważ chodzi o minimalizację ryzyka przedawnienia roszczeń.

Zgodnie z prawem, w przypadku ukrycia istotnych informacji dotyczących zdrowia klienta, na przykład przebycia przez niego choroby, która następnie wpłynie bezpośrednio na zdarzenie objęte ubezpieczeniem, towarzystwo ma prawo odmówić wypłaty. Zapis ten jest wiążący przez trzy lata, a później wygasa. Jeżeli więc klient zatai problemy zdrowotne i miną trzy lata, wtedy towarzystwa nie mogą uchylić się od wypłaty świadczeń.

Czy warto korzystać z oferty bankowej?

Czy warto korzystać z oferty bankowej?

Zazwyczaj, ubezpieczenia dodawane do umów kredytowych są tańsze niż te dostępne na rynku, a co najważniejsze, prawie nie wymagają formalności. Często, znużeni zbieraniem dokumentów kredytowych, decydujemy się na tę opcję, przekonując siebie, że nie stanowi ona już dużego obciążenia finansowego.

Nie powinniśmy jednak zapomnieć, że głównym celem jest tu zawsze ochrona nas i naszych najbliższych w razie nieszczęśliwych zdarzeń. Warto więc zastanowić się, czy nie korzystniejszym rozwiązaniem byłoby nabycie polisy samodzielnie bez zbędnych wyłączeń i na cały okres kredytowy?

Zazwyczaj, ubezpieczenia dodawane do umów kredytowych są tańsze niż te dostępne na rynku, a co najważniejsze, prawie nie wymagają formalności. Często, znużeni zbieraniem dokumentów kredytowych, decydujemy się na tę opcję, przekonując siebie, że nie stanowi ona już dużego obciążenia finansowego.

Nie powinniśmy jednak zapomnieć, że głównym celem jest tu zawsze ochrona nas i naszych najbliższych w razie nieszczęśliwych zdarzeń. Warto więc zastanowić się, czy nie korzystniejszym rozwiązaniem byłoby nabycie polisy samodzielnie bez zbędnych wyłączeń i na cały okres kredytowy?

Mariusz Chromik

Zaobserwuj mnie
Podobne wpisy