Mariusz Chromik

+48 666 602 812

„Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy” zamiast „Mieszkania bez wkładu”. Poznaj nowe zasady!

„Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy” zamiast „Mieszkania bez wkładu”. Poznaj nowe zasady!

Kategoria: Kredyty

5 min. czytania

Autor: Mariusz Chromik
Kategoria: Kredyty / 5 min. czytania

Od 1 marca 2023 pojawił się w Polsce nowy program o nazwie Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy, który ma na celu wsparcie osób, które chcą nabyć lub wybudować nieruchomość za pomocą kredytu hipotecznego. Jest on rozwinięciem programu Mieszkanie Bez Wkładu Własnego, który działał od maja 2022 roku. W ramach nowego programu zapowiedziano szereg zmian, a także zmieniono jego nazwę na Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy.

Od 1 marca 2023 pojawił się w Polsce nowy program o nazwie Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy, który ma na celu wsparcie osób, które chcą nabyć lub wybudować nieruchomość za pomocą kredytu hipotecznego. Jest on rozwinięciem programu Mieszkanie Bez Wkładu Własnego, który działał od maja 2022 roku. W ramach nowego programu zapowiedziano szereg zmian, a także zmieniono jego nazwę na Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy.

Założenia programu

Założenia programu

Podstawowym założeniem jest zniesienie przeszkody w nabyciu nieruchomości poprzez kredyt hipoteczny, czyli brak konieczność wpłacenia minimalnego wkładu własnego, który w zależności od banku wynosi 10-20% ceny nieruchomości.

Aby umożliwić nabycie nieruchomości bez wkładu własnego, został wprowadzony Gwarantowany Kredyt Mieszkaniowy (GKM). Jest to rodzaj kredytu hipotecznego udzielanego przez banki komercyjne, gdzie wymagany wkład własny jest gwarantowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Dzięki gwarancji możliwe jest uzyskanie kredytu na 100% wartości nieruchomości. Dodatkowo, w przyszłości można otrzymać zwrot części zadłużenia poprzez Spłatę Rodzinną.

Chcąc skorzystać z programu, należy spełnić określone kryteria 🔍, które dotyczą zarówno kredytobiorców, jak i nieruchomości.

Podstawowym założeniem jest zniesienie przeszkody w nabyciu nieruchomości poprzez kredyt hipoteczny, czyli brak konieczność wpłacenia minimalnego wkładu własnego, który w zależności od banku wynosi 10-20% ceny nieruchomości.

Aby umożliwić nabycie nieruchomości bez wkładu własnego, został wprowadzony Gwarantowany Kredyt Mieszkaniowy (GKM). Jest to rodzaj kredytu hipotecznego udzielanego przez banki komercyjne, gdzie wymagany wkład własny jest gwarantowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Dzięki gwarancji możliwe jest uzyskanie kredytu na 100% wartości nieruchomości. Dodatkowo, w przyszłości można otrzymać zwrot części zadłużenia poprzez Spłatę Rodzinną.

Chcąc skorzystać z programu, należy spełnić określone kryteria 🔍, które dotyczą zarówno kredytobiorców, jak i nieruchomości.

Gwarancja wkładu własnego

Gwarancja
wkładu własnego

Gwarancja wkładu własnego w Rodzinnym Kredycie Mieszkaniowym wynosi maksymalnie 20% wartości nieruchomości, ale nie więcej niż 100 000 zł. Za udzielenie gwarancji BGK pobiera jednorazową opłatę prowizyjną od kredytobiorcy w wysokości 1% kwoty gwarancji. Natomiast sam kredyt udzielany jest wyłącznie w walucie polskiej przy minimalnym okresie 15 lat.

Program Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy ma być dostępny do końca 2030 roku. Należy jednak pamiętać, że w każdym roku obowiązują limity kwotowe gwarancji i spłat rodzinnych. Do obsługi programu został utworzony specjalny Rodzinny Fundusz Mieszkaniowy w ramach BGK, który kontroluje dostępne w danym roku środki. Jeśli w danym roku limity zostaną wyczerpane, trzeba będzie poczekać do kolejnego. Przyznawanie środków w ramach programu odbywa się według zasady kolejności złożenia wniosku.

Gwarancja wkładu własnego w Rodzinnym Kredycie Mieszkaniowym wynosi maksymalnie 20% wartości nieruchomości, ale nie więcej niż 100 000 zł. Za udzielenie gwarancji BGK pobiera jednorazową opłatę prowizyjną od kredytobiorcy w wysokości 1% kwoty gwarancji. Natomiast sam kredyt udzielany jest wyłącznie w walucie polskiej przy minimalnym okresie 15 lat.

Program Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy ma być dostępny do końca 2030 roku. Należy jednak pamiętać, że w każdym roku obowiązują limity kwotowe gwarancji i spłat rodzinnych. Do obsługi programu został utworzony specjalny Rodzinny Fundusz Mieszkaniowy w ramach BGK, który kontroluje dostępne w danym roku środki. Jeśli w danym roku limity zostaną wyczerpane, trzeba będzie poczekać do kolejnego. Przyznawanie środków w ramach programu odbywa się według zasady kolejności złożenia wniosku.

Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy

Program również dla osób z wkładem własnym

Program również dla osób z wkładem

1 marca pojawiła się istotna zmiana w porównaniu do programu Mieszkanie Bez Wkładu Własnego, która polega na tym, że osoby posiadające wkład własny również mogą skorzystać z programu. Dotyczy to zarówno osób posiadających wkład własny na poziomie minimum 10%, ale mniejszy niż 20%, jak i osób, których wkład wynosi więcej niż 20%, ale mniej niż 30%, o ile wybiorą odpowiednią opcję oprocentowania. Wcześniej osoby te nie mogły skorzystać ze wsparcia.

Jeżeli wybierzemy oprocentowanie zmienne, maksymalny wkład własny wynosi 20%, natomiast przy wyborze oprocentowania okresowo stałego jest to 30%. Suma wkładu własnego i kwoty gwarancji nie może jednak przekroczyć 200 000 zł. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy wkładem własnym będzie wyłącznie nieruchomość gruntowa. Wtedy suma wkładu własnego i kredytu nie może przekroczyć 1 000 000 zł.

Opłata za gwarancję jest liczona tylko od brakującej kwoty wkładu własnego, dlatego im większy wnosimy wkład własny, tym mniejsze będą koszty związane z Rodzinnym Kredytem Mieszkaniowym oraz niższe będzie oprocentowanie kredytu hipotecznego – podobnie jak w przypadku zwykłych kredytów mieszkaniowych. Jak to wygląda w praktyce? Jeżeli wnosimy 10% wkładu, to otrzymamy 10% gwarancji, przy 16% wkładu gwarancja wyniesie 4%.

1 marca pojawiła się istotna zmiana w porównaniu do programu Mieszkanie Bez Wkładu Własnego, która polega na tym, że osoby posiadające wkład własny również mogą skorzystać z programu. Dotyczy to zarówno osób posiadających wkład własny na poziomie minimum 10%, ale mniejszy niż 20%, jak i osób, których wkład wynosi więcej niż 20%, ale mniej niż 30%, o ile wybiorą odpowiednią opcję oprocentowania. Wcześniej osoby te nie mogły skorzystać ze wsparcia.

Jeżeli wybierzemy oprocentowanie zmienne, maksymalny wkład własny wynosi 20%, natomiast przy wyborze oprocentowania okresowo stałego jest to 30%. Suma wkładu własnego i kwoty gwarancji nie może jednak przekroczyć 200 000 zł. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy wkładem własnym będzie wyłącznie nieruchomość gruntowa. Wtedy suma wkładu własnego i kredytu nie może przekroczyć 1 000 000 zł.

Opłata za gwarancję jest liczona tylko od brakującej kwoty wkładu własnego, dlatego im większy wnosimy wkład własny, tym mniejsze będą koszty związane z Rodzinnym Kredytem Mieszkaniowym oraz niższe będzie oprocentowanie kredytu hipotecznego – podobnie jak w przypadku zwykłych kredytów mieszkaniowych. Jak to wygląda w praktyce? Jeżeli wnosimy 10% wkładu, to otrzymamy 10% gwarancji, przy 16% wkładu gwarancja wyniesie 4%.

Zasady Spłaty Rodzinnej

Spłata Rodzinna

Drugim istotnym elementem programu jest „Spłata Rodzinna”, która pozwala na częściową spłatę kredytu hipotecznego w przyszłości, gdy kredytobiorcom urodzą się dzieci. Aby rozwiać wszelkie wątpliwości – dzieci muszą urodzić się po zaciągnięciu kredytu. Przystąpienie do programu w momencie posiadania już dzieci nie uprawnia do dofinansowania, a sama spłata rodzinna będzie możliwa dopiero po urodzeniu się drugiego i kolejnych dzieci. Nie przewiduje się żadnych dopłat do kredytu hipotecznego w momencie urodzenia pierwszego dziecka. Dodatkowo trzeba spełnić kilka warunków, o których więcej przeczytasz w osobnym artykule 🔍.

Wysokość spłaty jest zależna od ilości dzieci:

  • 20 000 zł – urodzenie drugiego dziecka
  • 60 000 zł – urodzenie trzeciego i kolejnych dzieci

Maksymalna kwota spłat wynosi 100 000 zł.

Drugim istotnym elementem programu jest „Spłata Rodzinna”, która pozwala na częściową spłatę kredytu hipotecznego w przyszłości, gdy kredytobiorcom urodzą się dzieci. Aby rozwiać wszelkie wątpliwości – dzieci muszą urodzić się po zaciągnięciu kredytu.

Przystąpienie do programu w momencie posiadania już dzieci nie uprawnia do dofinansowania, a sama spłata rodzinna będzie możliwa dopiero po urodzeniu się drugiego i kolejnych dzieci. Nie przewiduje się żadnych dopłat do kredytu hipotecznego w momencie urodzenia pierwszego dziecka.

Dodatkowo trzeba spełnić kilka warunków, o których więcej przeczytasz w osobnym artykule 🔍.

Wysokość spłaty jest zależna od ilości urodzonych dzieci:

  • 20 000 zł – urodzenie drugiego dziecka
  • 60 000 zł – urodzenie trzeciego i kolejnych dzieci

Maksymalna kwota spłat to 100 000 zł.

Mariusz Chromik

Zaobserwuj mnie
Podobne wpisy