Mariusz Chromik

+48 666 602 812

Dziedziczenie środków z subkonta ZUS i OFE – co powinieneś wiedzieć?

Dziedziczenie środków z subkonta ZUS i OFE – co powinieneś wiedzieć?

Kategoria: Emerytura

3 min. czytania

Autor: Mariusz Chromik
Kategoria: Emerytura / 3 min. czytania

Niewiele osób zdaje sobie z tego sprawę, ale zgodnie z przepisami prawa możemy dziedziczyć środki z subkonta ZUS, na które przekazywane były środki z OFE. Problem polega na tym, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie dokonuje wypłaty automatycznie po otrzymaniu informacji o śmierci ubezpieczonego, ale jedynie na wniosek spadkobiercy.

Niestety brak świadomości o tym fakcie powoduje, że bardzo duża część środków wciąż pozostaje na kontach ZUS, a instytucja nie ma żadnego interesu w tym, aby nam o nich przypomnieć.

Niewiele osób zdaje sobie z tego sprawę, ale zgodnie z przepisami prawa możemy dziedziczyć środki z subkonta ZUS, na które przekazywane były środki z OFE. Problem polega na tym, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie dokonuje wypłaty automatycznie po otrzymaniu informacji o śmierci ubezpieczonego, ale jedynie na wniosek spadkobiercy.

Niestety brak świadomości o tym fakcie powoduje, że bardzo duża część środków wciąż pozostaje na kontach ZUS, a instytucja nie ma żadnego interesu w tym, aby nam o nich przypomnieć.

Subkonto w ZUS

Subkonto w ZUS

Subkonto ZUS to twór, który powstał w 2011 roku w wyniku obniżenia składek uiszczanych w ramach OFE. Jest częścią indywidualnego konta ubezpieczonego, które Zakład Ubezpieczeń Społecznych prowadzi dla członków otwartych funduszy emerytalnych oraz dla osób, które po 31 stycznia 2014 r. nie zdecydowały się na zawarcie umowy z OFE. W praktyce ma je więc dzisiaj każdy pracujący Polak.

Jeżeli nie pamiętasz, do którego OFE należysz, możesz to sprawdzić poprzez ZUS PUE. 🔍

Subkonto ZUS to twór, który powstał w 2011 roku w wyniku obniżenia składek uiszczanych w ramach OFE. Jest częścią indywidualnego konta ubezpieczonego, które Zakład Ubezpieczeń Społecznych prowadzi dla członków otwartych funduszy emerytalnych oraz dla osób, które po 31 stycznia 2014 r. nie zdecydowały się na zawarcie umowy z OFE. W praktyce ma je więc dzisiaj każdy pracujący Polak.

Jeżeli nie pamiętasz, do którego OFE należysz, możesz to sprawdzić poprzez ZUS PUE. 🔍

Logowanie do ZUS PUE

Sposób dziedziczenia

Sposób dziedziczenia

Po śmierci połowa zgromadzonych środków w okresie trwania wspólnoty majątkowej przekazywana jest na subkonto i rachunek OFE współmałżonka, natomiast pozostała część zostaje podzielona pomiędzy osoby wskazane przez zmarłą osobę. Jeżeli zmarły nie dokonał takiego wskazania, to środki wchodzą w skład spadku. W przypadku, gdy zmarły nie był w związku małżeńskim, to wszystkie środki są wypłacane osobom wskazanym za życia lub spadkobiercom.

Warto przy tym pamiętać, że osoby, które są członkami OFE, jak również te, które nie przystąpiły do OFE, mogą za życia dokonywać zmian osób uposażonych i ich procentowego udziału w dziedziczeniu zgromadzonych środków.

Po śmierci połowa zgromadzonych środków w okresie trwania wspólnoty majątkowej przekazywana jest na subkonto i rachunek OFE współmałżonka, natomiast pozostała część zostaje podzielona pomiędzy osoby wskazane przez zmarłą osobę. Jeżeli zmarły nie dokonał takiego wskazania, to środki wchodzą w skład spadku. W przypadku, gdy zmarły nie był w związku małżeńskim, to wszystkie środki są wypłacane osobom wskazanym za życia lub spadkobiercom.

Warto przy tym pamiętać, że osoby, które są członkami OFE, jak również te, które nie przystąpiły do OFE, mogą za życia dokonywać zmian osób uposażonych i ich procentowego udziału w dziedziczeniu zgromadzonych środków.

Wypłata środków z OFE

Wypłata
środków z OFE

Gdy zmarły posiadał subkonto w ZUS i był jednocześnie członkiem OFE, to proces podziału środków powinniśmy rozpocząć w otwartym funduszu emerytalnym. Bardzo istotne jest tu, abyśmy wiedzieli, do którego OFE należał zmarły, ponieważ przy obecnym stanie prawnym ZUS może udzielić takiej informacji małżonkowi lub dzieciom jedynie na podstawie prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, bądź zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia.

Aby otrzymać pieniądze z OFE, musimy poinformować odpowiedni Fundusz o śmierci bliskiej osoby, a także złożyć wniosek wraz z wymaganymi dokumentami, m.in. akt zgonu, akt małżeństwa, kopie dokumentów tożsamości osób uprawnionych do dziedziczenia oraz oświadczenie o sposobie wypłaty środków. Po podziale środków, w ciągu 14 dni, otwarty fundusz emerytalny powinien poinformować o tym fakcie ZUS.

Gdy zmarły posiadał subkonto w ZUS i był jednocześnie członkiem OFE, to proces podziału środków powinniśmy rozpocząć w otwartym funduszu emerytalnym. Bardzo istotne jest tu, abyśmy wiedzieli, do którego OFE należał zmarły, ponieważ przy obecnym stanie prawnym ZUS może udzielić takiej informacji małżonkowi lub dzieciom jedynie na podstawie prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, bądź zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia.

Aby otrzymać pieniądze z OFE, musimy poinformować odpowiedni Fundusz o śmierci bliskiej osoby, a także złożyć wniosek wraz z wymaganymi dokumentami, m.in. akt zgonu, akt małżeństwa, kopie dokumentów tożsamości osób uprawnionych do dziedziczenia oraz oświadczenie o sposobie wypłaty środków. Po podziale środków, w ciągu 14 dni, otwarty fundusz emerytalny powinien poinformować o tym fakcie ZUS.

Wypłata środków z subkonta ZUS

Wypłata środków
z subkonta ZUS

Wobec osób, którym zostało do emerytury mniej niż 10 lat, stosuje się tzw. suwak bezpieczeństwa. Jest to mechanizm stopniowego przekazywania środków z OFE do ZUS, który ma chronić przed ewentualnymi wahaniami na rynku kapitałowym w okresie przed emeryturą.

Wobec osób, którym zostało do emerytury mniej niż 10 lat, stosuje się tzw. suwak bezpieczeństwa. Jest to mechanizm stopniowego przekazywania środków z OFE do ZUS, który ma chronić przed ewentualnymi wahaniami na rynku kapitałowym w okresie przed emeryturą.

Suwak bezpieczeństwa

Kiedy członek OFE osiągnie wiek emerytalny, wszystkie zgromadzone środki z OFE są już zapisane na jego subkoncie, dlatego podział tych pieniędzy podobnie jak wobec osób, które nigdy nie przystąpiły do OFE, jest możliwy tylko, gdy śmierć nastąpiła nie później niż w dniu złożenia wniosku o emeryturę z tytułu osiągnięcia wieku emerytalnego wynoszącego 65 lat lub osiągnięcia wieku emerytalnego wynoszącego 65 lat przez osoby, które miały ustalone prawo do okresowej emerytury kapitałowej do dnia poprzedzającego osiągnięcie tego wieku.

Kiedy członek OFE osiągnie wiek emerytalny, wszystkie zgromadzone środki z OFE są już zapisane na jego subkoncie, dlatego podział tych pieniędzy podobnie jak wobec osób, które nigdy nie przystąpiły do OFE, jest możliwy tylko, gdy śmierć nastąpiła nie później niż w dniu złożenia wniosku o emeryturę z tytułu osiągnięcia wieku emerytalnego wynoszącego 65 lat lub osiągnięcia wieku emerytalnego wynoszącego 65 lat przez osoby, które miały ustalone prawo do okresowej emerytury kapitałowej do dnia poprzedzającego osiągnięcie tego wieku.

Termin wypłaty

Termin wypłaty

Na oficjalnej stronie ZUS możemy odszukać informację, że maksymalny czas oczekiwania na wykonanie przelewu wynosi do 3 miesięcy, jednak wypłata następuje nie wcześniej niż po miesiącu od złożenia pełnej dokumentacji przez osoby uprawnione do spadku. Jeśli zmarły miał zarówno subkonto w ZUS, jak i rachunek w OFE, to wypłata zostanie dokonana w pierwszej kolejności z OFE. Następnie Fundusz informuje Zakład o swoich działaniach, a środki zapisane na subkoncie zostaną podzielone przez Zakład. W tym miejscu chciałbym jeszcze zwrócić uwagę, że wypłata zostanie pomniejszona o 19% podatek.

Na oficjalnej stronie ZUS możemy odszukać informację, że maksymalny czas oczekiwania na wykonanie przelewu wynosi do 3 miesięcy, jednak wypłata następuje nie wcześniej niż po miesiącu od złożenia pełnej dokumentacji przez osoby uprawnione do spadku. Jeśli zmarły miał zarówno subkonto w ZUS, jak i rachunek w OFE, to wypłata zostanie dokonana w pierwszej kolejności z OFE. Następnie Fundusz informuje Zakład o swoich działaniach, a środki zapisane na subkoncie zostaną podzielone przez Zakład. W tym miejscu chciałbym jeszcze zwrócić uwagę, że wypłata zostanie pomniejszona o 19% podatek.

Mariusz Chromik

Zaobserwuj mnie
Podobne wpisy